VT Cyber

Bezpieczeństwo bez kompromisu

Naszą misją jest podniesienie bezpieczeństwa oraz odporności na cyberzagrożenia skierowane na infrastrukturę IT, OT oraz usługi świadczone przez dane przedsiębiorstwo.

Sprawdź aktualne szkolenia

Eksperci

Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez światowych specjalistów — praktyków.

Dla kogo?

Program szkoleniowy jest skierowany do personelu IT, menadżerów odpowiedzialnych za strategie bezpieczeństwa sieci przemysłowych.

Szyte na miarę

Istnieje możliwość stworzenia dedykowanego programu szkoleń z zakresu: SCADA, SoC, EDR, Rage.

Światowe rozwiązania

Szkolimy z rozwiązań: Cyberbit, Natek Technologies, Boldon James, AVI Networks oraz Waterfall.

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej (SCADA CS 104)

24 godzin szkoleń — 3 dni

Niezawodna i bezpieczna eksploatacja przemysłowych systemów
sterowania (ICS) oraz bezpieczeństwo systemów komunikacyjnych
jak i róznego typu protokołów przemysłowych (SCADA) ma kluczowe
znaczenie dla utrzymania ciągłości pracy przedsiębiorstw zarówno
dużych i małych, ich procesów produkcyjnych i logistycznych.
Systemy automatyki przemysłowej a co z tym się wiąże protokoły
komunikacyjne (SCADA) rozwijały się etapowo wraz z rozwojem
przedsiębiorstwa i niejednokrotnie są używane do dziś i współpracują
ze sobą w wielu aspetkach nie tylko komunikacyjnych ale także
procesowych.

Jeszcze kilkanaście lat temu systemy te były izolowane od Internetu
i wszelkich rodzajów komunikacji zewnętrznej. Rozwój systemów
automatyki oraz zwiększenie niezawadności spowodowało iż obecnie
coraz więcej informaci jest przetwarzana z różnego rodzaju sensorów
i wymaga to komunikacji z zewnętrznymi systemami nadzoru,
a informacje z urządzeń produkcyjnych trafiają online do systemów
magazynowych i zarządczych.

Różnego rodzaju zabezpieczania infrastruktury IT przeciwko atakom
cybernetycznym od kilunastu lat są czymś oczywistym i zestandaryzowanym.
Inaczej sytuacja wygląda w sieciach OT, gdzie zarządzanie
operacyjne ICS koncentruje się głownie na bezpieczeństwie,
niezawodności i wydajności operacyjnej (SRP), pozostawiając ataki
cybernetyczne poza równaniem ryzyka. Praktyka ta okazała się
ryzykowna, zwłaszcza po szeroko nagłośnionym ataku Stuxneta (atak
na obiekty jądrowe) w połowie 2010 roku oraz licznym póżnieszym
atakom hakerskim.

Rosnąca coraz bardziej interakcja sieci IT I OT wymaga szczególnej
uwagi i przyjęcia najlepszych praktyk celem wypracowania jak
najlepszej polityki bezpieczeństwa.

Do kogo skierowane jest nasze szkolenie?

 • Personel IT, który musi wiedzieć więcej o zagrożeniach i obronie
  infrastruktury OT opartej o różne protokoły SCADA w celu
  zapewnienia lepszej współpracy między tymi zespołami.
 • Menadżerowie odpowiedzialni za strategie bezpieczeństwa
  sieci przemyslowych oraz sieci IT.
 • Inżynierowie SCADA/ICS zajmujący się projektowaniem,
  konserwacją instalacji przemysłowych i procesów.
 • Operatorzy zajmujący się systemami sterowania produkcją,
  systemami dyspozytorskimi, systemami utrzymania.
 • Szerokiemu gronu menedżerów zainteresowanych aktualizacją
  wiedzy technicznej oraz zdolnością podejmowania świadomych
  i efektywnych kosztowo decyzji inwestycyjnych.

Szkolenie 10-12.04.2018 r. — rejestracja zakończona

Szkolenie 24-26.04.2018 r. — rejestracja zakończona

Pobierz agendę